• slide
  • slide
  • slide

Het wezenlijke in Tantra

Tantra is geen religie, geen filosofie, geen stelsel van regels waar u zich aan te houden hebt. Kom Tantra ervaren als een inspiratie om in welzijn en vrede te leven. Tantra is een weg ; wie voor die weg kiest gaat op ontdekkingstocht. Een zoektocht : uzelf leren kennen, betrokken op de ander.

Noem het zoeken naar zin, zinnigheid, zintuiglijkheid, leven en samenleven : uzelf met mildheid in vraag mogen stellen en antwoorden vinden die u tevreden en gelukkig maken. Wie met Tantra op weg is doet dat helemaal : met heel zijn persoon en door de dag heen. Daar krijgt seksualiteit een terechte plaats : zij is levenskracht, niets anders.

Waar ontspannen en groeien hun plaats hebben, samen met genieten, daar is Tantra.

Alleen een Tantra die dient, dient tot iets.

En ook : De gave tot genieten wordt veel te weinig ontwikkeld (Bredero) Beleef het.

Luc Escot, geschoold als psycholoog en met Tantravorming in Duitsland, begeleidt u in massage, workshops en vorming/opleiding. Ook advies, training en videopraktijk en gesprekscoaching. Meer dan twintig jaar Tantra-ervaring en -praktijk.